۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت 1:55 PM

عکس روز

22 بهمن 1396 سنندج

نظرسنجی

آخرین اخبار
وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات
حاج جمال پورکریم صهیونیست می شود
در حاشیه گفتگوی مصطفی هجری با آوینه
چرا اتحاد صورت نمی گیرد؟
اتحاد دوباره یا تسلیم یک جناح
نوبار بوکان – جنایتی که حزب منحله دمکرات به آن افتخار می کند
قمار مسعود بارزانی با برگه کرکوک و همه پرسی کردستان
اگر کوردستان برکندنی بود!
اختلافات رهبری برای جانشین مصطفی هجری
پایین کشیدن مجسمه شاه و پدرش در سنندج
مستند ترور هاشم زینالی بزودی از پرس تی وی
بی خیالی مصطفی هجری نسبت به کشته شدن اعضای حزب دمکرات
محمد صدیق کبودوند آزاد شد
زلزله سیاسی در بریتانیا و چشم‌های نگران اپوزیسیون+بوومه‌له‌رزه ی سیاسی له به ریتانیا و چاوه نیگه رانه کانی ئوپوزسیون
شکست 23سال تجربه حاکمیت در اقلیم کردستان+شکه ستی 23 سال ئه زموونی حکومه ت له هه ریمی کوردستان
چمن گُلی و کوتوله های قومیت گرا+چه مه ن گولی و کورتیله کانی تائیفه گه ری
فوری/پ.ک.ک تهدید کرد به کمپ های حزب دمکرات حمله نظامی می کند+به په له/پ.ک.ک هه ره شه ی ئه وه ی کرد که هیرشی چه کداری بو سه ر که مپه کانی حیزبی دیموکرا ده کات
انتشار فیلم دوربین های مدار بسته هتل تارای مهاباد و اثبات بی گناهی مسئول هتل+بلاوکردنه وه ی گرته ی کامیراکانی هوتیل تارای مه هاباد و سه لماندنی بی تاوانی خاوه ن هوتیل
مهاباد در سوگ فریناز خسروی و لاشخوران به فکر کاسبی خود به هر قیمتی+مه هاباد له ماته مینی فه ریناز خوسره وانی و لاشخۆره کانیش له بیری که سابه ت و بازاری خویان به هه ر نرخی؛
ُکرد ایرانی؛ شهروند درجه 2 در کردستان عراق+کورده کانی ئیران،وه کوو شارومه ندانی پله دوو له کوردستانی عیراق مامه له یان له گه ل ده کری

فیلم

آرشیو خبر آمار بازدید: 4229 کد مطلب: 3748  
جنایات بیشمار گروهکهای تروریست کردی؛

نوبار بوکان – جنایتی که حزب منحله دمکرات به آن افتخار می کند

آکام نیوز
آکام نیوز:حزب منحله دمکرات جنایات زیادی را در حق شهروندان و هم میهنان خود انجام داده است،جنایاتی که تا چندین نسل دیگر فراموش نخواهد شد و مسئله این است که حزب دمکرات بنا بر دستوراتی که از جانب اربابانشان صادر می شد،فعالیت می کردند نه از روی حس کردایتی و دلسوزی برای خلق کُرد.
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۵ مهر ساعت 16:58

آکام نیوز:حزب منحله دمکرات  جنایات زیادی را در حق شهروندان و هم میهنان خود انجام داده است،جنایاتی که تا چندین نسل دیگر فراموش نخواهد شد و مسئله این است که حزب دمکرات بنا بر دستوراتی که از جانب اربابانشان صادر می شد،فعالیت می کردند نه از روی حس کردایتی و دلسوزی برای خلق کُرد .

یکی از این جنایت ها در مورخ ۱۳۶۶/۷/۷ صورت گرفت و قضیه از این قرار بوده است که ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮﻛﺎن،در ﺳﺎﻋﺖ۱:۳۰ ﺑﺎﻣﺪاد  ۱۳۶۶/۷/۷ﺣﺰب دﻣﻜﺮات ﻛﺮدﺳﺘﺎن ایران ﺑﺎ ﻳـﻚ لک از هیز بیان و یک لک از هیز پیشوا که نزدیک به ۲۰۰ نفر بوده اند ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﮔﺮدان امام ﺣﺴﻦ(ع) واﻗﻊ در روﺳـﺘﺎی ﻧﻮﺑـﺎر ﺑﻮﻛـﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ر ا ﺑـﻪ آﺗـﺶ ﻛﺸـﻴﺪﻧﺪ .درﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۳:۳۰ اداﻣﻪ داشت ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ روز اﻋﻼم ﺷﺪ،در اﻳﻦ ﻫﺠﻮم ﻏﺎﻓﻞ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ۵۳ ﺗﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ۴۱ ﺗﻦ از ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ۱۲ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ . این یعنی همه را علاوه بر کشتن آتش زدند. ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی پایگاه نیز به اسارت ضد انقلاب در آمدند. راستی این جنایات چقدر آشناست. داعش نیز گاهی فقط نمی کشت. هم می سوزاند و هم شکنجه می کرد. در میاننمار نیز اوضاع مشابهی است و تاریخ تکرار می شود. مدعیان امروز حقوق بشر و آدم کش ها و آدم سوزهای دیروز !

بگذریم....

در ﭘﻲ اﻃﻼع ﺳﭙﺎه ﺑﻮﻛﺎن از اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ، ﮔﺮدان ﻧﺒﻲ اﻛﺮم(ص) و ﮔﺮدان ﺟﻨﺪاﷲ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﮔﻴﺮی اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻃﺮغه ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ پرداختند.

ﺳـﺮاﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ درﮔﻴﺮی،ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ کردند و از ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ نیامد.

در اﻳﻦ درﮔﻴﺮی از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی ﺳﻪ ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻚ ﺗﻦ اﺳﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .

www.akamnews.com

telegram.me/akamnews                  آکام نیوز را در کانال خبری تلگرام نیز دنبال کنیدنام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :  

برگزیده ها

وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات

آکام نیوز:کمیته سلیمانیه حزب منحله دمکرات کردستان ایران به د...
حاج جمال پورکریم صهیونیست می شود حاج جمال پورکریم صهیونیست می شود

آکام نیوز:جمال پورکریم کە خود را اپوزیسیون و فعال سیاسی کرد ...
در حاشیه گفتگوی مصطفی هجری با آوینه در حاشیه گفتگوی مصطفی هجری با آوینه

آکام نیوز:مصطفی هجری سرکرده مادام العمر گروهک تروریستی حزب م...
چرا اتحاد صورت نمی گیرد؟ چرا اتحاد صورت نمی گیرد؟

آکام نیوز:عرفان رهنون عضو پیشین کمیته مرکزی گروهک تروریستی م...
اتحاد دوباره یا تسلیم یک جناح اتحاد دوباره یا تسلیم یک جناح

آکام نیوز:حزب منحله دمکرات کردستان ایران از زمان تاسیسش در س...

کاریکاتور

یادداشت

عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله،عضویت ساروقهرمانی در کومله را تایید کرد! عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله،عضویت ساروقهرمانی در کومله را تایید کرد!

آکام نیوز/اختصاصی:عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله ...
سارو قهرمانی عضو گروهک تروریستی کومله را بیشتر بشناسید!+تصاویر سارو قهرمانی عضو گروهک تروریستی کومله را بیشتر بشناسید!+تصاویر

آکام نیوز:این فرد از عناصر وابسته به گروهک های تروریستی بود ...
سپاه پاسداران کردستان مأمن امن بی‌پناهان زلزله کرمانشاه +تصاویر سپاه پاسداران کردستان مأمن امن بی‌پناهان زلزله کرمانشاه +تصاویر

آکام نیوز:سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنان خستگی‌ناپذیر در حال...
اعتراضات اقلیم کردستان می تواند آغازگر یک شکاف عمیق بین سلیمانیه و اربیل باشد اعتراضات اقلیم کردستان می تواند آغازگر یک شکاف عمیق بین سلیمانیه و اربیل باشد

آکام نیوز:به اعتقاد پژوهشگر عراقی،بحران اقتصادی و امنیتی می¬...
"به خاطر عدم رعایت حجاب در گروهک کومله خلع سلاح شدم"! "به خاطر عدم رعایت حجاب در گروهک کومله خلع سلاح شدم"!

آکام نیوز:مهرنوش موسوی از اعضای پیشین گروهک کومله و حزب دمکر...

عضویت در خبرنامه

نام :  
ایمیل :  
 

پیوندها